95899

Bildiri Kabul Şartları

 

Bildiriler sadece nemrutkommagene@gmail.com adresinden kabul edilecektir.

Sempozyuma tek katılım ücreti ile en fazla 2 bildiri (1 poster 1 sözel bildiri) sunabilirsiniz.

Tüm çalışmalar, Özet Bildiri veya Tam Metin Bildiri olarak Sempozyum Kitapçığında (-Kitap) yayınlanacaktır. Ayrıca, İsteyen katılımcıların bildirileri Adıyaman Sağlık Bilimleri Dergisi’nde yeterli koşullar sağlanarak (Hakem değerlendirmesinden geçmesi şartıyla) tam metin yayın olarak (Makale) Sempozyum Özel Sayısı’nda basılma imkanı sağlanacaktır ve ek bir ücret talep edilmeyecektir.

Yayın olanakları 
- Sempozyum sonrası Sempozyum Kitabında özet ve tam metinlerin ücretsiz yayını 
- Dileyen katılımcılarımızın tam metinlerinin uluslararası indeksli dergilerimizde MAKALE olarak ÜCRETSİZ yayınlanması 

Sempozyum disiplinleri 
Sempozyum aşağıda belirtilen disiplinlerde yazılmış olan özgün akademik çalışmalara açıktır.


Bildiri Konuları:

Sağlık-Spor Bilimleri

-Hemşirelik Bilimleri

- Ebelik Bilimleri

- Spor Bilimleri

-Veterinerlik

-Eczacılık

 

Tıp Bilimleri

 -Temel Tıp Bilimleri

   *Fizyoloji, Biyokimya, Farmakoloji, Biyoistatistik, Anatomi, Genetik, Mikrobiyoloji, Parazitoloji, Histoloji- Embriyoloji, Biyofizik, Mikrobiyoloji

-Dahili Tıp Bilimleri

    *Çocuk Hastalıkları,  Adli Tıp, Dahiliye, Cildiye,  FTR,  İntaniye,  Göğüs Hastalıkları, Hematoloji,  Endokrinoloji, Nefroloji, Kardiyoloji,  Radyoloji, Psikiyatri, Aile Hekimliği, Halk Sağlığı.

- Cerrahi Tıp Bilimleri

    *Acil Tıp bilimleri, Genel Cerrahi, Göz hastalıkları, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Kalp Damar Cerrahisi, Plastik Cerrahi,  Patoloji,  Beyin-Sinir Cerrahisi, Göğüs Cerrahisi,  Kadın Hast. ve Doğum,  Ortopedi, Üroloji.
 

Bildiri kabul kriterleri

Bildiri gönderimi yapılırken yazarların sunum tercihi (sözel veya poster) belirtilmelidir. Bildiri Komitesi, çalışmanın içeriği ve başvuru sayısına göre bildiriyi kabul veya reddetme, kabul etmesi halinde sunumun şeklini değiştirme hakkına sahiptir


Gönderilen bildirilerin sunum olarak kabul edilmesi için aranacak kriterler: 

 • Bildiri yazarlarının adı-soyadı, unvanı, çalıştığı kurum, iletişim bilgileri (email ve telefon) ve şehir açıkça belirtilmelidir. Ancak bunun dışında bildiri özeti içerisinde kurumu veya araştırıcıları tanıtacak herhangi bir cümle yer almamalıdır.
 • Bildiri konuları; Temel Sağlık Bilimlerini ilgilendiren tüm alanlarda (Sağlık ve spor bilimleri, Temel Tıp, Dahili ve Cerrahi Tıp Bilimleri) olabilir.
 • Bildiriyi hazırlamış olan araştırmacılar arasından sunumu yapacak olan araştırmacı belirtilmiş olmalıdır.
 • Bildiri özetleri Türkçe veya İngilizce olarak hazırlanabilir.
 • Bildiri özeti en fazla 2.500 karakter veya 200 kelime olmalıdır.
 • Bildirilere en fazla 1 adet tablo/grafik ve 1 adet fotoğraf yüklenebilecektir.
 • Bildiri özetleri standart olarak aşağıdaki bölümleri içermelidir;

o Amaç (Aim)
o Yöntem (Method)
o Bulgular (Results)
o Sonuç (
Conclusion)

 • Herhangi bir proje desteği veya başka bir araştırma desteği alan çalışmalar belirtilmelidir.
 • Araştırmacıların (varsa) herhangi bir finansal bağlantısı açıklanmalıdır.
 • Halen devam etmekte olan ve sonuçları henüz alınmamış bildiriler kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Dergide makale olarak yayınlanacak olan bildiriler Adıyaman Üniversitesi Sağlık Bilimleri dergisinin yazım kuralları geçerlidir.

Gönderilen bildiriyi, kabul edilmesi durumunda yazarlardan en az birinin (sunum yapacak yazarın) sempozyum kaydını yaptırmış olması gerekmektedir.

 Sözlü Sunum Hazırlanması

Sunumu yapacak kişinin sempozyum kaydı olması gerekmektedir. Sunumlar, 5 dakika sunum 3 dk. tartışma şeklinde yapılacaktır. Sunum tarihi ve saati daha sonra bildirilecektir.

Kabul yazısı

Gönderilen tüm bildiriler Bildiri Komitesi tarafından değerlendirilerek, poster veya sözlü sunumu için kabul edilip edilmediklerine karar verilecektir ve kabul edildiğini belirten “kabul yazısı” gönderilecektir.

 

DOÇENTLİK VE AKADEMİK TEŞVİK

Sempozyuma gönderilen ÖZET ve TAM METİNLER kör hakem yöntemiyle değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Hakem raporları arşivlenmektedir. Tüm sözel ve poster sunumları sempozyum kitapçığında basılacaktır.

Sempozyum AKADEMİK TEŞVİK VE DOÇENTLİK KRİTERLERİNE UYGUNDUR.

 

Önemli Tarihler:

Bildiri kabul Tarihi:  15 Haziran  - 15 Ağustos 2019

 

Bildiri Gönderimi:

Sempozyumumuza bildiri gönderimi elektronik posta ile sağlanacaktır.

Elektronik ortamda gönderim için nemrutkommagene@gmail.com adresine mail atmanızı önemle rica ederiz.

Resim
X